Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza az OKOS CHIP Adatmegosztó Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: ’Szolgáltató’) által üzemeltetett https://reviewboosterhu.pro/ internetes oldalon (a továbbiakban: ’Honlap’) keresztül elérhető termékek és szolgáltatások vásárlóira (a továbbiakban: ’Vásárló’) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ’ÁSZF’).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Vásárló által megvásárolható termék és szolgáltatás vásárlási feltételeit tartalmazza.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.
Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. A Szolgáltató adatai

Név: OKOS CHIP Adatmegosztó Kft.
Székhely: 7500 Nagyatád, Lőcsei utca 16.
Cégjegyzékszám: 14-09-318152
Adószám: 29142554-2-14
E‐mail: info@smarchip.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Webnode AG
Székhely: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland
E-mail: info@webnode.com

2. A szerződés tárgya és a vásárlás menete

Szolgáltató RBP táblák forgalmazását (a továbbiakban: termék), illetve a termékhez kapcsolódó és azzal kompatibilis szoftver (a továbbiakban: szolgáltatás) forgalmazását végzi.

A termékek és a szolgáltatások vásárlása kizárólag jogi személyek számára lehetséges, természetes személy NEM vásárolhat.

A szolgáltatás forgalmazása előfizetői konstrukcióban valósul meg.

A rendelés nincs regisztrációhoz kötve, az ajánlatkérés leadható regisztráció nélkül is, a megrendelés pedig e-mailben történik.

3. Ajánlatkérés

Vásárló az alábbi módon tud ajánlatkérést leadni a Honlapon található termékekre és szolgáltatásokra:

A Honlap tetején található menüsoron, a ’Rendelés’ menüpontot kiválasztva megjelenik a megrendelési űrlap.

Vásárlónak meg kell adnia a kért adatokat és meg kell határoznia a termékek számát.

A szolgáltatás időtartamának kiválasztását az e-mailen kapott árajánlatra válaszolva kell kiválasztania a Vásárlónak.

Amennyiben mindent rendben talál a Vásárló, úgy el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, majd a megrendelés az ’AJÁNLATKÉRÉS’ gombra kattintva véglegesíthető.

Tájékoztatjuk, hogy az ’AJÁNLATKÉRÉS’ gombra kattintással még NEM keletkezik a Vásárló számára fizetési kötelezettség!

4. Megrendelés

Szolgáltató a beérkezett ajánlatkérés alapján összeállítja az árajánlatot (a termékeket és a hozzájut tartozó szolgáltatásokat), melyet megküld e-mailben a Vásárló számára.

Vásárlónak ezt követően lehetősége van:

  • a megrendelés véglegesítésére azáltal, hogy visszajelez és elfogadja a kapott árajánlatban foglaltakat;
  • a megrendelés módosítására, mely esetben Szolgáltató a módosításnak megfelelő új árajánlatot küld;
  • a megrendelés lemondására azáltal, hogy visszajelez és elutasítja a kapott árajánlatban foglaltakat.

Tájékoztatjuk, hogy az árajánlatra küldött visszajelzéssel a Vásárló számára fizetési kötelezettség keletkezik!

5. Fizetés

5.1. Szolgáltatási díj fizetése

Vásárló a szolgáltatás megrendelését kizárólag előfizetéses rendszerben tudja megtenni. Vásárló az előfizetéséhez tartozó szolgáltatást kizárólag az előfizetési díj kiegyenlítése után tudja igénybe venni.

Az előfizetési időszak azon a napon indul, amikor a Vásárló a Szolgáltató számára igazolható módon megfizeti a szolgáltatás előfizetési díját és ez alapján a Szolgáltató hozzáférést biztosít a Vásárló számára a szolgáltatáshoz.

Vásárló köteles a Szolgáltató részére a Szolgáltatóval egyezetetett időközönként (pl.: három havi/féléves/éves) rendszerességgel szolgáltatás díját a Szolgáltató által kiállított díjbekérőn vagy számlán feltüntetett fizetési határidőn belül megfizetni.

Vásárlónak lehetősége van előre több hónapot is kifizetni.

Vásárló a díjat banki átutalással fizetheti meg.

A számlafizető személye eltérhet a Vásárló személyétől, amely esetet írásban jelezni kell Szolgáltató számára.

Az előfizetés automatikusan megújuló szolgáltatás. Vásárló a Honlapon a saját fiókjában láthatja a vásárolt előfizetés előfizetői időszakának kezdetét és lejártat, az előfizetés állapotát és a következő terhelés időpontját.

Vásárló az előfizetést lemondhatja a Honlapon a fiókján keresztül vagy a Szolgáltató irányába történő e-mailes vagy telefonos jelzéssel, mely esetben a Szolgáltató e-mailben megerősítő választ küld.

A vásárlás ellenértékét banki átutalással tudja teljesíteni a Vásárló. A rendelés összegét a [Takarékbank Zrt.] a SMART CHIP Adatmegosztó Kft. néven vezetett, [50466010-10006519-00000000] számú bankszámlára tudja teljesíteni. Fontos, hogy megjegyzésben a vásárlói azonosítót kell feltüntetnie a Vásárlónak.

5.2. Termék díjának megfizetése

Vásárló a termék árát banki átutalással fizetheti meg. A számlafizető személye eltérhet a Vásárló személyétől, amely esetet írásban jelezni kell Szolgáltató számára.

A vásárlás ellenértékét banki átutalással tudja teljesíteni a Vásárló. A rendelés összegét a [Takarékbank Zrt.] a SMART CHIP Adatmegosztó Kft. néven vezetett, [50466010-10006519-00000000] számú bankszámlára tudja teljesíteni. Fontos, hogy megjegyzésben a vásárlói azonosítót kell feltüntetnie a Vásárlónak.

6. Számla

Szolgáltató a Vásárló részére elektronikus úton a megadott email címére küldi el számláját a sikeres átutalást követően.

7. Szállítás és üzembe helyezés

A leadott rendelés ára tartalmazza a termék kiszállítását, a szolgáltatással való összekapcsolást, a Vásárló termékkel és szolgáltatással kapcsolatos oktatását és az üzembe helyezést is.

A Szolgáltató a kiszállítást, oktatást és a beüzemelést az árajánlatban vállalt határidő szerint vállalja.

8. Szolgáltatás deaktiválása

Szolgáltató deaktiválja Vásárló előfizetői szolgáltatását, amennyiben a Vásárló a szolgáltatásra vonatkozó előfizetői díjat a fizetési határidőig nem fizeti meg a Szolgáltató számára.

9. Felelősség

9.1. Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának keretében arra vállal kötelezettséget, hogy a Vásárló által megadott véleményt nyilvánító platformokra vezeti a szoftver a terméket használó személyt.

Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag abban az esetben tudja biztosítani, ha a Vásárló megvásárolta a Szolgáltatótól a terméket, mellyel a szolgáltatás kompatibilis.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyek rajta kívül álló okra vezethetők vissza, így különösen azért, ha:

  • a Szolgáltatás azért nem érhető el, vagy azért nem érhető el megfelelően mert a Vásárló internetkapcsolata nem megfelelő a nyitóoldal megjelenítéséhez,
  • a Szolgáltatásban azért nem érhetőek el adatok, mert a Vásárló által alkalmazott termék firmware frissítése miatt a szolgáltatással való kompatibilitás megszűnt,

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló előzetes írásos értesítése mellett, a karbantartások idejére szüneteltesse a szolgáltatást.

A Szolgáltató az év 12 hónapjában havonta 95%-os rendelkezésre állási időt biztosít, a maradék 5%-ot az esetleges karbantartási folyamatok elvégzésére tartja fenn.

9.2. Vásárló felelőssége

Vásárló felelőssége:

  • a termék díjának megfizetése,
  • a szolgáltatási előfizetői díj megfizetése,
  • a termék és a szolgáltatás rendeltetésszerű használata.

10. Értékesítés külföldre

Szolgáltató nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vásárókat. Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását és szolgáltatás nyújtását.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében Vásárlónak az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a Vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Szolgáltató a magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden termék és szolgáltatás esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,
Szolgáltató visszatarthatja a termék vagy szolgáltatás átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék és szolgáltatás árának kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék/szolgáltatás esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a termék vagy szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Szolgáltató a termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

11. Termék és szolgáltatás árának megfizetése

A Honlapon feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes árak, amelyeket a termék és szolgáltatás mellett talál a Vásárló. Az árak bruttó árak, a 27% ÁFA‐t tartalmazzák. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

  • 0 Ft‐os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft‐os termék esetén a 20 %‐os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft‐ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

12. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl.: termék törlése a kosárból a mennyiség módosítása, rendelési adatok módosítása).

Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

13. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A megrendelés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelés az Ön ajánlatának minősül, melynek elküldését követően rövid időn belül email útján kerül visszaigazolásra az Ön ajánlata. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre (e-mailes visszaigazolás). Telefonos megrendelés esetén, a diszpécser által történik visszaigazolásra szóban az Ön ajánlata.

14. Szavatossági jogok

14.1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a termék vagy szolgáltatás valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket vagy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék vagy szolgáltatás hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől vagy szolgáltatástól – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék vagy szolgáltatás egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

15. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

16. Szerzői jogok

A szolgáltatást (a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást, forráskódot), a Honlapot (az ott szereplő grafikákat, a Honlap elrendezését, kinézetét, szerkesztését) szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosult ezen tartalmat esetében a Szolgáltató.

Vásárló jogosult a szolgáltatást időben az előfizetés időtartamához igazodó, díjmentes felhasználására, azon mértékig, amely a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges. A szolgáltatás használata földrajzilag kötött.
Vásárló kifejezetten nem jogosult a termék, illetve a szolgáltatás értékesítésére, kereskedelmi forgalomba hozására, módosítására, nyilvánossághoz közvetítésére.

A termék, illetve a szolgáltatás használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A termék, illetve a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 09. 20.